Copyright 2024 - Alytaus baptistų bendruomenė

Biblija

Dievas kalba mums per Bibliją

Biblija – pati unikaliausia ir nuostabiausia knyga pasaulyje. Ji yra labiausiai paplitusi ir į daugelį kalbų išvesta knyga. Ji nuostabiai pakeitė daugelio žmonių gyvenimus. Biblija dar vadinama Dievo Žodis, Šventasis Raštas, Įstatymų knyga, Senasis ir Naujasis Testamentai. Bibliją sudaro 66 knygos, kurias užrašė 40 Dievo įkvėptų autorių 1500 metų laikotarpiu. Dievas unikaliai saugojo šią knygą, kad ji nebūtų sunaikinta, nors daugeliui žmonių už tai teko paaukoti savo gyvybę.

Kodėl Dievas sumanė kalbėti su žmonėmis per šią Knygą? Iš pradžių Dievas, sutvėręs žmogų, asmeniškai ir artimai bendravo su Adomu ir Ieva. Tik po pirmosios nuodėmės šis artimas ryšys nutrūko, žmogus pirmiausia pats pasislėpė nuo Dievo. Tačiau Dievas norėjo bendrauti su žmonėmis ir atskleisti Save ir Savo valią. Dievui net po nuopuolio buvo svarbi atgailaujanti žmogaus širdis, ieškanti Dievo, besišaukianti Jo vardą. Dievas su žmonėmis kalbėjo asmeniškai (pvz. Abraomu, Moze), per pranašus ir kitais būdais.

Hebrajams 1 skyriuje 1-2 eilutėse sakoma: „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų.“ Dievas mums prakalbo per savo Sūnų Jėzų Kristų. Jis, esybe būdamas Dievu, pats atėjo į žemę daryti Dievo darbus, mokyti žmonių, parodyti tiesą, mirti už mūsų nuodėmes ir prisikelti iš numirusiųjų. Tai pats Dievas atvėrė mums kelią pas Save per savo Sūnų. Jėzus sako: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Šių metų kalendoriaus eilutės nuostabiai atskleidžia, kad tik Jėzaus vardu gaunamas nuodėmių atleidimas ir amžinasis gyvenimas.

Biblijoje rašoma: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.“ 2 Timotiejui 3,16-17

Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės.“ 2 Petro 1,20-21

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.“ Hebrajams 4,12

Daugelis žmonių gali paliudyti, kad buvo pradėję skaityti Senąją arba Naująjį Testamentą, bet nieko nesupratę, atidėjo šią knygą į šalį. Dievas nori, kad pirmiausiai žmogus atsiprašytų už savo nuodėmes, pakviestų Jėzų į savo širdį ir tada Jo Dvasia padės suprasti Jo žodį. Juk per Bibliją kalba pats Dievas. Prieš skaitydami Šventąjį Raštą, paprašykite Dievo, kad duotų išminties jį suprasti ir tas tiesas, taikyti savo kasdieniniame gyvenime.

Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”. Jono 8,32

f y