Copyright 2024 - Alytaus baptistų bendruomenė

Giesmių fonogramos (karaokė)

Giesmių fonogramas galite rasti  ir YouTube, spauskite nuorodą.

 
1. Te žemė, dangus gieda Tau

 
2. Pirma ieškokite Jo karalystės

 
3. Karalius Tu

 
4. Dievui šlovė

 
5. Jėzus draugas amžinasis

 
6. Jėzus Atpirkėjas

 
7. Kokie nuostabūs Tavo darbai

 
8. Jėzau Tu mane laikyk

 
9. Aš suklupsiu prieš Jį

 
10. Aš pasiryžau

 
11. Šventas … Visagali Valdove Dieve

 
12. Jėzau Jėzau

 
13. Tik Kristuje

 
14. Tėve, mes mylime Tave

 
15. Jėzau tu mano Viešpats esi

 
16. Kai arkangelo trimitas

 
17. Neik pro šalį, Jėzau mielas

 
18. Žvelkite aukštyn

 
19. Kai nurims garsai

 
20. Dieve, prašom Tu palaimink mus

 
21. Viska Jėzui

 
22. Malone Dievo suteikta

 
23. Vienintelis ir amžinas

 
24. Garbė mūsų Dievui geram, gailestingam

f y