Copyright 2024 - Alytaus baptistų bendruomenė

Kas yra baptistai

Pavadinimas  „baptistas” yra biblinis. Pirmiausia jis pastebimas Biblijoje, Evangelijos pagal Matą 3 skyriaus 1 eilutėje ir nurodo Joną Krikštytoją, kuris skelbė atgailą ir kvietė žmones tikėti ateinančiu Jėzumi. Tie, kurie patikėjo Jono skelbiama žinia, parodydami atgailą ir tikėjimą, buvo krikštijami Jordano upėje visiškai panardinant po vandeniu. Taigi žodis „baptistas” yra kilęs iš krikšto ir reiškia žmogaus panardinimą į vandenį. Taip pat šis pavadinimas, kaip ir Jono Krikštytojo skelbiama žinia, atkreipia žmonių dėmesį į Jėzų ir Evangeliją. Vandens krikštas yra paveikslas, atvaizduojantis Evangeliją – Jėzaus mirtį už žmonių nuodėmes ir prisikėlimą. Kartu tai ir paveikslas, atvaizduojantis mūsų, tikinčiųjų į Jėzų, atgailą ir apsisprendimą mirti nuodėmei ir prisikelti, pradėti naują gyvenimą, kartu su prisikėlusiu Jėzumi. Todėl pavadinimas „baptistas” reiškia ir tą, kuris yra apsisprendęs gyventi tvirtą ir dorą krikščionišką gyvenimą.

Kartais gali atrodyti, kad šis pavadinimas yra neįprastas ir naujas Lietuvoje, tačiau iš tikrųjų jis nėra naujas nei pasaulyje, nei Lietuvoje. Nuo Jėzaus laikų iki šių dienų kiekvienoje kartoje buvo bažnyčių, kurios paprastai, tačiau nuoširdžiai tikėjo į Jėzų Kristų. Jų gyvenimo ir tikėjimo pagrindas visada buvo Šventas Raštas – Biblija, o ne žmonių tradicijos. todėl ir vardas „baptistas” buvo vartojamas pagarbiai, nes jis visada kviečia žmones tikėti vienintelį ir tikrąjį Biblijos Dievą – Jėzų, skelbti Evangeliją ir gyventi dorą krikščionišką gyvenimą.

f y